โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

817 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 817 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 817 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

817 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 817
19 x 43
43 x 19
817 x 1
คำตอบ 817 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 817 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 19, 43, 817