โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

816 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 816 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 816 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

816 มีตัวประกอบทั้งหมด = 20 ตัวดังนี้
1 x 816
2 x 408
3 x 272
4 x 204
6 x 136
8 x 102
12 x 68
16 x 51
17 x 48
24 x 34
34 x 24
48 x 17
51 x 16
68 x 12
102 x 8
136 x 6
204 x 4
272 x 3
408 x 2
816 x 1
คำตอบ 816 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 816 มีตัวประกอบทั้งหมด 20 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 17, 24, 34, 48, 51, 68, 102, 136, 204, 272, 408, 816