โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

815 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 815 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 815 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

815 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 815
5 x 163
163 x 5
815 x 1
คำตอบ 815 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 815 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 163, 815