โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

814 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 814 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 814 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

814 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 814
2 x 407
11 x 74
22 x 37
37 x 22
74 x 11
407 x 2
814 x 1
คำตอบ 814 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 814 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 11, 22, 37, 74, 407, 814