โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

813 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 813 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 813 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

813 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 813
3 x 271
271 x 3
813 x 1
คำตอบ 813 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 813 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 271, 813