โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

812 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 812 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 812 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

812 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 812
2 x 406
4 x 203
7 x 116
14 x 58
28 x 29
29 x 28
58 x 14
116 x 7
203 x 4
406 x 2
812 x 1
คำตอบ 812 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 812 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 7, 14, 28, 29, 58, 116, 203, 406, 812