โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

808 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 808 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 808 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

808 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 808
2 x 404
4 x 202
8 x 101
101 x 8
202 x 4
404 x 2
808 x 1
คำตอบ 808 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 808 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 101, 202, 404, 808