โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

807 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 807 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 807 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

807 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 807
3 x 269
269 x 3
807 x 1
คำตอบ 807 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 807 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 269, 807