โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

806 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 806 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 806 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

806 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 806
2 x 403
13 x 62
26 x 31
31 x 26
62 x 13
403 x 2
806 x 1
คำตอบ 806 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 806 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 13, 26, 31, 62, 403, 806