โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

805 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 805 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 805 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

805 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 805
5 x 161
7 x 115
23 x 35
35 x 23
115 x 7
161 x 5
805 x 1
คำตอบ 805 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 805 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 5, 7, 23, 35, 115, 161, 805