โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

804 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 804 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 804 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

804 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 804
2 x 402
3 x 268
4 x 201
6 x 134
12 x 67
67 x 12
134 x 6
201 x 4
268 x 3
402 x 2
804 x 1
คำตอบ 804 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 804 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 12, 67, 134, 201, 268, 402, 804