โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

801 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 801 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 801 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

801 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 801
3 x 267
9 x 89
89 x 9
267 x 3
801 x 1
คำตอบ 801 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 801 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 89, 267, 801