โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

799 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 799 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 799 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

799 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 799
17 x 47
47 x 17
799 x 1
คำตอบ 799 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 799 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 17, 47, 799