โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

798 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 798 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 798 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

798 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 798
2 x 399
3 x 266
6 x 133
7 x 114
14 x 57
19 x 42
21 x 38
38 x 21
42 x 19
57 x 14
114 x 7
133 x 6
266 x 3
399 x 2
798 x 1
คำตอบ 798 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 798 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 6, 7, 14, 19, 21, 38, 42, 57, 114, 133, 266, 399, 798