โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

795 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 795 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 795 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

795 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 795
3 x 265
5 x 159
15 x 53
53 x 15
159 x 5
265 x 3
795 x 1
คำตอบ 795 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 795 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 5, 15, 53, 159, 265, 795