โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

794 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 794 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 794 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

794 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 794
2 x 397
397 x 2
794 x 1
คำตอบ 794 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 794 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 397, 794