โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

790 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 790 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 790 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

790 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 790
2 x 395
5 x 158
10 x 79
79 x 10
158 x 5
395 x 2
790 x 1
คำตอบ 790 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 790 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 5, 10, 79, 158, 395, 790