โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

789 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 789 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 789 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

789 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 789
3 x 263
263 x 3
789 x 1
คำตอบ 789 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 789 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 263, 789