โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

786 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 786 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 786 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

786 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 786
2 x 393
3 x 262
6 x 131
131 x 6
262 x 3
393 x 2
786 x 1
คำตอบ 786 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 786 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 131, 262, 393, 786