โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

785 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 785 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 785 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

785 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 785
5 x 157
157 x 5
785 x 1
คำตอบ 785 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 785 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 5, 157, 785