โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

784 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 784 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 784 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

784 มีตัวประกอบทั้งหมด = 15 ตัวดังนี้
1 x 784
2 x 392
4 x 196
7 x 112
8 x 98
14 x 56
16 x 49
28 x 28
49 x 16
56 x 14
98 x 8
112 x 7
196 x 4
392 x 2
784 x 1
คำตอบ 784 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 784 มีตัวประกอบทั้งหมด 15 คือ 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 49, 56, 98, 112, 196, 392, 784