โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

782 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 782 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 782 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

782 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 782
2 x 391
17 x 46
23 x 34
34 x 23
46 x 17
391 x 2
782 x 1
คำตอบ 782 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 782 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 17, 23, 34, 46, 391, 782