โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

780 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 780 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 780 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

780 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 780
2 x 390
3 x 260
4 x 195
5 x 156
6 x 130
10 x 78
12 x 65
13 x 60
15 x 52
20 x 39
26 x 30
30 x 26
39 x 20
52 x 15
60 x 13
65 x 12
78 x 10
130 x 6
156 x 5
195 x 4
260 x 3
390 x 2
780 x 1
คำตอบ 780 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 780 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 20, 26, 30, 39, 52, 60, 65, 78, 130, 156, 195, 260, 390, 780