โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

779 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 779 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 779 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

779 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 779
19 x 41
41 x 19
779 x 1
คำตอบ 779 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 779 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 19, 41, 779