โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

776 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 776 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 776 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

776 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 776
2 x 388
4 x 194
8 x 97
97 x 8
194 x 4
388 x 2
776 x 1
คำตอบ 776 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 776 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 4, 8, 97, 194, 388, 776