โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

775 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 775 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 775 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

775 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 775
5 x 155
25 x 31
31 x 25
155 x 5
775 x 1
คำตอบ 775 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 775 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 5, 25, 31, 155, 775