โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

774 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 774 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 774 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

774 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 774
2 x 387
3 x 258
6 x 129
9 x 86
18 x 43
43 x 18
86 x 9
129 x 6
258 x 3
387 x 2
774 x 1
คำตอบ 774 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 774 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 43, 86, 129, 258, 387, 774