โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

772 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 772 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 772 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

772 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 772
2 x 386
4 x 193
193 x 4
386 x 2
772 x 1
คำตอบ 772 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 772 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 2, 4, 193, 386, 772