โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

771 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 771 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 771 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

771 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 771
3 x 257
257 x 3
771 x 1
คำตอบ 771 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 771 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 3, 257, 771