โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

770 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 770 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 770 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

770 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 770
2 x 385
5 x 154
7 x 110
10 x 77
11 x 70
14 x 55
22 x 35
35 x 22
55 x 14
70 x 11
77 x 10
110 x 7
154 x 5
385 x 2
770 x 1
คำตอบ 770 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 770 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 5, 7, 10, 11, 14, 22, 35, 55, 70, 77, 110, 154, 385, 770