โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

767 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 767 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 767 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

767 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 767
13 x 59
59 x 13
767 x 1
คำตอบ 767 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 767 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 13, 59, 767