โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

766 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 766 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 766 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

766 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 766
2 x 383
383 x 2
766 x 1
คำตอบ 766 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 766 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 383, 766