โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

765 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 765 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 765 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

765 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 765
3 x 255
5 x 153
9 x 85
15 x 51
17 x 45
45 x 17
51 x 15
85 x 9
153 x 5
255 x 3
765 x 1
คำตอบ 765 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 765 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 9, 15, 17, 45, 51, 85, 153, 255, 765