โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

763 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 763 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 763 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

763 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 763
7 x 109
109 x 7
763 x 1
คำตอบ 763 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 763 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 109, 763