โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

762 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 762 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 762 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

762 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 762
2 x 381
3 x 254
6 x 127
127 x 6
254 x 3
381 x 2
762 x 1
คำตอบ 762 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 762 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 2, 3, 6, 127, 254, 381, 762