โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

760 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 760 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 760 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

760 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 760
2 x 380
4 x 190
5 x 152
8 x 95
10 x 76
19 x 40
20 x 38
38 x 20
40 x 19
76 x 10
95 x 8
152 x 5
190 x 4
380 x 2
760 x 1
คำตอบ 760 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 760 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 19, 20, 38, 40, 76, 95, 152, 190, 380, 760