โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

759 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 759 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 759 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

759 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 759
3 x 253
11 x 69
23 x 33
33 x 23
69 x 11
253 x 3
759 x 1
คำตอบ 759 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 759 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 11, 23, 33, 69, 253, 759