โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

756 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 756 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 756 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

756 มีตัวประกอบทั้งหมด = 24 ตัวดังนี้
1 x 756
2 x 378
3 x 252
4 x 189
6 x 126
7 x 108
9 x 84
12 x 63
14 x 54
18 x 42
21 x 36
27 x 28
28 x 27
36 x 21
42 x 18
54 x 14
63 x 12
84 x 9
108 x 7
126 x 6
189 x 4
252 x 3
378 x 2
756 x 1
คำตอบ 756 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 756 มีตัวประกอบทั้งหมด 24 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 27, 28, 36, 42, 54, 63, 84, 108, 126, 189, 252, 378, 756