โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

752 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 752 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 752 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

752 มีตัวประกอบทั้งหมด = 10 ตัวดังนี้
1 x 752
2 x 376
4 x 188
8 x 94
16 x 47
47 x 16
94 x 8
188 x 4
376 x 2
752 x 1
คำตอบ 752 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 752 มีตัวประกอบทั้งหมด 10 คือ 1, 2, 4, 8, 16, 47, 94, 188, 376, 752