โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

749 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 749 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 749 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

749 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 749
7 x 107
107 x 7
749 x 1
คำตอบ 749 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 749 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 7, 107, 749