โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

748 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 748 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 748 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

748 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 748
2 x 374
4 x 187
11 x 68
17 x 44
22 x 34
34 x 22
44 x 17
68 x 11
187 x 4
374 x 2
748 x 1
คำตอบ 748 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 748 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 11, 17, 22, 34, 44, 68, 187, 374, 748