โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

747 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 747 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 747 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

747 มีตัวประกอบทั้งหมด = 6 ตัวดังนี้
1 x 747
3 x 249
9 x 83
83 x 9
249 x 3
747 x 1
คำตอบ 747 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 747 มีตัวประกอบทั้งหมด 6 คือ 1, 3, 9, 83, 249, 747