โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

746 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 746 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 746 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

746 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 746
2 x 373
373 x 2
746 x 1
คำตอบ 746 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 746 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 2, 373, 746