โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

744 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 744 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 744 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

744 มีตัวประกอบทั้งหมด = 16 ตัวดังนี้
1 x 744
2 x 372
3 x 248
4 x 186
6 x 124
8 x 93
12 x 62
24 x 31
31 x 24
62 x 12
93 x 8
124 x 6
186 x 4
248 x 3
372 x 2
744 x 1
คำตอบ 744 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 744 มีตัวประกอบทั้งหมด 16 คือ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 31, 62, 93, 124, 186, 248, 372, 744