โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

741 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 741 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 741 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

741 มีตัวประกอบทั้งหมด = 8 ตัวดังนี้
1 x 741
3 x 247
13 x 57
19 x 39
39 x 19
57 x 13
247 x 3
741 x 1
คำตอบ 741 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 741 มีตัวประกอบทั้งหมด 8 คือ 1, 3, 13, 19, 39, 57, 247, 741