โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

740 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 740 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 740 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

740 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 740
2 x 370
4 x 185
5 x 148
10 x 74
20 x 37
37 x 20
74 x 10
148 x 5
185 x 4
370 x 2
740 x 1
คำตอบ 740 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 740 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 4, 5, 10, 20, 37, 74, 148, 185, 370, 740