โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

739 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 739 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 739 เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

739 มีตัวประกอบทั้งหมด = 2 ตัวดังนี้
1 x 739
739 x 1
คำตอบ 739 เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 739 มีตัวประกอบทั้งหมด 2 คือ 1, 739