โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

738 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 738 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 738 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

738 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 738
2 x 369
3 x 246
6 x 123
9 x 82
18 x 41
41 x 18
82 x 9
123 x 6
246 x 3
369 x 2
738 x 1
คำตอบ 738 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 738 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 2, 3, 6, 9, 18, 41, 82, 123, 246, 369, 738