โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

737 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 737 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 737 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

737 มีตัวประกอบทั้งหมด = 4 ตัวดังนี้
1 x 737
11 x 67
67 x 11
737 x 1
คำตอบ 737 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 737 มีตัวประกอบทั้งหมด 4 คือ 1, 11, 67, 737