โปรแกรมค้นหาและตรวจสอบจำนวนเฉพาะ
เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆกำลังเรียนเรื่องจำนวนเฉพาะ

735 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ ?

มาดูคำตอบและวิธีตรวจสอบว่า 735 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่กันเลย

เทพควิช-lnwquiz
คำตอบ คือ 735 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ 😁
วิธีคิด

💡 จากนิยาม

735 มีตัวประกอบทั้งหมด = 12 ตัวดังนี้
1 x 735
3 x 245
5 x 147
7 x 105
15 x 49
21 x 35
35 x 21
49 x 15
105 x 7
147 x 5
245 x 3
735 x 1
คำตอบ 735 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เพราะว่า 735 มีตัวประกอบทั้งหมด 12 คือ 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 49, 105, 147, 245, 735